U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Algemene voorwaarden

 

artikel 1: toepasselijkheid

1.1. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten te weten cursussen en workshops, van docent en cursist.

artikel 

 

2: inschrijvingen

2.1. de inschrijving voor een cursus geschiedt door: a. het inzenden van een door docent verstrekt inschrijfformulier op de website, b. aanmelding per mail of telefonisch.

2.2. alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 2.3. docent behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen.

2.4. inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

artikel 

 

3: annulering en wijziging

 3.1. annulering naar een andere cursusdatum is tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 14 dagen, tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

3.3. indien de cursist door overmacht (zoals hieronder gedefinieerd) de cursus niet kan voltooien, kan de cursist aan docent verzoeken om het cursusgeld voor het onvoltooide deel van de cursus aan hem te restitueren. Hiertoe dient de cursist een schriftelijk verzoek in bij de docent. In dit schriftelijke verzoek dient de cursist een duidelijke beschrijving van de overmacht situatie weer te geven. Het is uiteindelijk aan de docent om te beoordelen of al dan niet sprake is geweest van overmacht aan de zijde van de deelnemer.

3.4. bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

3.5. Tussentijds beëindigen van de cursus of restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

artikel 

 

4: betaling

4.1. in beginsel dient de cursist de gehele factuur uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de startdatum betaald te hebben.

artikel 

 

5: uitvoering van de cursus

5.1. de docent streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is opdrachtnemer hiervoor jegens cursist niet aansprakelijk en heeft cursist geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde cursusgeld. De docent zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende les.

5.2. De docent is niet aansprakelijk voor materiaal/werkstukken/persoonlijke eigendommen. Het deelnemen aan de cursus is geheel op eigen risico van de deelnemer.

5.3. Op het inhalen van een les bestaat geen recht. Wanneer een cursist geen gebruik maakt

 van de les om welke reden dan ook is niettemin lesgeld verschuldigd.

 

 

© Kees Huijsen, 2018. Alle rechten voorbehouden